Se află pe teritoriul staţiunii balneoclimaterice Sântimbru-Băi, în zona sudică a Munţiilor Harghitei. Staţiunea situată la o altitudine de 1100-1250 m este renumită mai ales pentru emanaţiile gazoase, folosite în tratarea simptomelor reumatice. Mlaştina Büdös are o suprafaţă de 3 ha, fiind declarată rezervaţie naturală încă din anul 1955, la propunerea Academiei Române, prin Hotărârea nr. 1625/01.08.1955 al Consiliului de Miniştri.

Existenţa mlaştinei Büdös este strâns legată de prezenţa izvoarelor minerale reci (temperatura variază între 6-13ºC) şi moderat acide (pH-ul este cuprins între 4,5-5), care au determinat formarea unei vegetaţii de mlaştini eutrofe şi mezotrofe, cu caracter de trecere spre mlaştini oligotrofe.
În mlaştina Büdös deci găsim un mozaic de habitate, fiind prezente porţiuni care sunt caracteristice mlaştinilor oligotrofe (turbăriilor împădurite), eutrofe, dar şi celor mezotrofe.
Mlaştina Büdös a devenit rezervaţie botanică mai ales datorită faptului că aici a fost semnalată existenţa mesteacănului pitic (Betula nana) de către Szálai I. (1943) şi Soó Rezső (1943).
Fauna Mlaştinei Büdös estefoarte puţin studiată. În „Fişa Mlaştinii Büdös” întocmită de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita în anul 2003 apar câteva specii de mamifere, reptile şi amfibieni. Conform unor studii se pot identifica mai multe specii de coleoptere, păjanjeni, păsări, mamifere.