Previous Image
Büdösfürdő

Sântimbru Spa are located about 20 km from Miercurea Ciuc in central South Harghita Mountains at 1250 - 1350 m altitude. Access is made on a 14 Km county road, starting from the Sâncrăieni commune. Specific to this resort is the smell of gas mofetta, hence the Hungarian name Büdösfürdő = smelly bathrooms (stinking). Mofettes is cold, post-volcanic gas emanations. They are contituie mainly carbon dioxide (CO2), frequently over 95%. Subordinate containing nitrogen, oxygen, hydrogen sulfide, radon, etc. The resort consists of a cluster of holiday homes scattered among the trees of the forest. To these add a shop having the buffet role. In the tall spruces can sometimes see squirrels. The area of greatest interest is the wet glade located in the spring zone of the Mine Brook. Here are two mofettes and a mineral water spring. Once work here warm baths (with heated mineral water). At the edge of the glade, with European funding, was recently built a "Health Center" but according to our observations of the past two years, is not functional. The building incorporates one mofette, inaccessible now. In the resort there are several mineral springs that can be used for internal and external treatments. Immersion (partial!) in the mofette gas activates the peripheral circulation, very indicated to treat rheumatism. In medical terms, for patients with rheumatoid arthritis ensure an improvement in the general condition and reduce articular inflammatory process. Also, the mofettes are recommended for heart disease and circulatory system. You can say that the therapeutic potential of Santimbru Spa is not used than strictly local level. The new "Health Center" is not functional. No further medical staffing specialist. At the top of the resort is Mofetta 3. Next to it was recently built a tourist information point. Near Mofetta 3 there are traces of a former quarry of cinnabar (mercuric sulfide - HgS) . Băile Sântimbru sunt situate la circa 20 Km de Miercurea Ciuc în partea centrală a Munților Harghita de Sud, în zona de creastă, la 1.250-1.350 m altitudine. Accesul se realizează pe un drum județean de 14 Km care pornește din comuna Sâncrăieni. Pe primii kilometri drumul este asfaltat, dar în rest este destul de rău. Specific acestei stațiuni este mirosul specific, neplăcut, de gaze mofetice, de unde și denumirea ungurească Büdösfürdő = Băile puturoase (împuțite). Mofetele reprezintă emanații de gaze postvulcanice reci și sunt contituite preponderent din dioxid de carbon (CO2), frecvent peste 95%. Subordonat conțin azot, oxigen, hidrogen sulfurat, radon etc. Datorită prezenței hidrogenului sulfurat care imprimă mirosul specific aceste emanații au fost numite solfatare, greșit, deoarece acestea sunt gaze vulcanice fierbinți. Stațiunea constă dintr-o aglomerare oarecum haotică de cabane particulare (case de vacanță) presărate printre arborii pădurii și o prăvălie având și rol de bufet. În molizii înalți se pot uneori observa veverițe care obișnuiesc să-și caute de treabă și prin bucătării. Zona de maxim interes este reprezentată de poiana umedă cu aspect mlăștinos situată în zona de izvoare a Pârâului Minei. Aici se găsesc două mofete și un izvor cu apă minerală. Pe vremuri funcționau aici băi calde (cu apă minerală încălzită). La marginea acestei poieni, cu finanțare europeană, s-a construit de curând un ”Centru de tratament” dar care, conform observațiilor noastre din ultimii doi ani, nu este funcțional. Clădirea înglobează și una din mofete care astfel, acum, este inaccesibilă. În zona stațiunii sunt mai multe izvoare minerale. Apele minerale, în cura internă se pot utiliza în tratamentul dispepsiilor hipostenice, în cure de diureză şi în anemii simple. Prin cură externă băile sunt recomandate în afecţiuni cardiovasculare, tulburări circulatorii, inflamaţii cronice şi în cazuri de hipertensiune arterială. Scufundarea (parțiala !) în gazul mofetic activează circulația periferică, fiind foarte indicate în tratamentul reumatismului. În termeni medicali, mofetele asigură bolnavilor cu artrită reumatoidă o ameliorare a stării generale şi retrocedare a procesului inflamator articular. De asemenea, mofetele din staţiune sunt recomandate în boli de inimă şi ale sistemului circulator. Se poate spune că potențialul terapeutic deosebit al Băilor Harghita nu este valorificat decât la nivel strict local, noul ”Centru de tratament” nefiind funcțional. Nu există alte dotări cu personal medical de specialitate. În partea de sus a stațiunii se găsește Mofeta 3. Lângă ea, la drum, a fost construit recent un punct de informare turistică. Lângă Mofeta 3 sunt urmele unei foste cariere în care s-a exploatat cinabru (sulfura de mercur - HgS) pentru scurt timp.


read more