Mofete - Mofettes (Harghita Mountains, Romania)

Mofetele sunt emanaţii gazoase reci, postvulcanice, constituite predominat (peste 95%) din dioxid de carbon (CO2), acelaşi gaz care impregnează apa sifoanelor și băuturile carboazoase. Având o densitate mai mare decât a aerului obişnuit, gazul mofetic umple cavităţile şi curge exact ca un lichid. Baloanele de săpun plutesc la interfaţa aer - gaz mofetic. Inhalarea gazului mofetic este extrem de pericoloasă, chiar mortală, din cauza şocului respirator. Limita dintre aerul respirabil şi dioxidul de carbon este netă (câţiva centimetri). O flacără aprinsă, la intrarea în gazul mofetic, se stinge brusc. Mofetele din zona Balvanyos (cu care începe videoclipul) pot conţine şi mici cantităţi de sulf gazos, motiv pentru care, în mod greşit, pe panourile turistice din zonă sunt descrise drept solfatare. Solfatarele sunt însă emanaţii gazoase fierbinţi, din perioada activă a vulcanului.